Nasze place manewrowe

Nazwa Opis Adres OSK
Plac manewrowy Plac manewrowy znajduje się na ul. Kliczkowskiej (teren Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych).
Ośrodek Szkolenia Kierowców ŻURAW