Informacje podstawowe:

  • Cena kursu wynosi 1 500 zł (dla osób uczących się: 1 400 zł). Kwota obejmuje programowy kurs prawa jazdy kat. B - samochód osobowy (zajęcia teoretyczne + 30 godzin zajęć praktycznych). 
  • W ramach wykładów prowadzimy m. in. zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym - wykłady multimedialne oraz najnowsze i najbardziej aktualne filmy instruktażowe, a także pokazy związane z obsługą techniczną pojazdu, która wymagana jest na egzaminie praktycznym.
        
Dodatkowe opłaty:

  • 170 zł - opłata egzaminacyjna na kat. B (30 zł - egzamin teoretyczny, 140 zł - egzamin praktyczny).
  • Istnieje możliwość wykupienia jazd dodatkowych w kwocie 50 zł - Fiat Panda; 60 zł - Toyota Yaris.                    

Inne informacje:

  • Kursanci naszego ośrodka do kwietnia 2014 r. zdawali egzaminy państwowe w Wałbrzychu lub we Wrocławiu. Od wiosny egzamin zdajemy w Świdnicy.
  • Instruktorzy w miarę możliwości dopasowują godziny jazd do potrzeb kursantów.


INFORMACJE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE NA KAT. B (SAMOCHÓD OSOBOWY) 

Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Starostwie Powiatowym (w Wydziale Komunikacji), następujące dokumenty:

  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;         
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm; 
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli zostało wydane na inną kategorię, np. kat. AM;
  • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia – dostępny i wypisywany w trakcie wizyty w Starostwie.
 
! Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą udać się do Starostwa z rodzicem.

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę, z którym należy zgłosić się do ośrodka szkolenia kierowców. Starostwo wydaje PKK w tym samym dniu oraz nie pobiera za to opłaty.

Profil kandydata na kierowcę – jest to zestaw danych i informacji o osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy, gromadzonych w systemie teleinformatycznym przez organ wydający prawo jazdy (Starostwo Powiatowe). 

 Z wydanym numerem PKK można wrócić do biura OSK ŻURAW i rozpocząć kurs :)

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
B Zapisy w trybie ciągłym, możliwość opłaty w dogodnych ratach. 1 500 PLN