• cena kursu 1 400 zł dla uczniów i studentów,

  • materiały dydaktyczne w cenie kursu (podręcznik oraz płyta z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi);

  • szkolenie z instruktorem posiadającym uprawnienia egzaminatora.